Lenker


 Norwegian Squaredancers


Dancing just for fun, no competition       Glede,  Moro,  Musikk,  Samhold,  Koordinasjon,  Yellow Rock