Kontakt


 Norwegian Squaredancers


Dancing just for fun, no competition       Glede,  Moro,  Musikk,  Samhold,  Koordinasjon,  Yellow Rock

Norwegian Squaredancers portalside

for moderne squaredance i Norge administreres av:


Lisbeth Hartvedt og Vaste Winsth

 


Mail: post@nsqd.org